Jarduera adierazleak

2016 ZAIN ERAGIKETAK

HILA

Zaintzea/Berriz zigilatzea

Sinadura

Egiaztapena

Guztira

ENERO

317.190

732.136

2.694.981

3.744.307

FEBRERO

302.950

686.228

2.391.525

3.380.703

MARZO

299.203

728.534

2.239.948

3.267.685

ABRIL

319.378

619.215

2.422.678

3.361.271

MAYO

538.770

779.336

2.468.419

3.786.525

JUNIO

704.274

1.005.584

2.782.538

4.492.396

JULIO

519.200

770.025

2.423.012

3.712.237

AGOSTO

266.040

606.460

1.728.159

2.600.659

SEPTIEMBRE

319.091

769.529

2.057.835

3.146.455

OCTUBRE

322.964

829.649

2.193.998

3.346.611

NOVIEMBRE

329.758

910.999

1.893.164

3.133.921

DICIEMBRE

319.095

963.199

2.499.631

3.781.925

TOTALES

4.557.913

9.400.894

27.795.888

41.754.695

 

TSA

2010

2.118.817

2011

3.938.089

2012

15.002.157

2013

19.246.917

2014

19.854.728

2015

23.886.220

2016 

40.113.051 

OCSP - VA

2010

6.787.309

2011

14.456.778

2012

25.479.130

2013

51.068.664

2014

56.825.151

2015

58.153.761

2016 

340.830.459 

 2017

47.231.694 

 

 

ZIURTAGIRI JAULKITAKOAK: BILAKAERA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 

B@k

49.001

26.821

B@kQ

25.838

HERRITARRAK

8.771

7.324

10.567

13.480

9.807

8.523

11.412

22.923

KORPORATIBO PRIBATU EZ ONARTUAK

0

23

29

14

185

160

233

912

KORPORATIBO PRIBATU ONARTUAK

667

381

429

1.123

872

682

1.038

343

KORPORATIBO PUBLIKO EZ ONARTUAK

57

12

12

13.888

19

3

6

8

KORPORATIBO PUBLIKO ONARTUAK

3.201

6.885

12.834

13.888

8.062

10.041

10.506

1.0992

EPL

5.840

2.580

2.330

2.079

2.614

2.156

3.217

3.030

ENTITATE SOFT/ENTITATE ZIGILIA

32

46

23

34

59

264

225

322

ENTITATE/ORDAZKARIA

5.850

4.894

9.767

8.829

7.577

6.920

8.987

18.331

ADMINISTRAZIO ZIGILUA

0

10

32

95

46

39

174

392

ADMINISTRAZIO ORGANOA

71

13

9

2.989

10

3

8

5

APLIKAZIOA

52

22

33

11

31

38

31

30

WEB ZERBITZARIA

41

40

32

31

15

22

107

290

SSL EV

34

347

100

29

344

134

133

129

EV DUEN EGOITZA

6

77

26

33

32

103

46

91

ONA

20.738

3.836

251

TOTALES

60.251

40.849

61.405

81.319

47.926

48.205

85.124

 110.457

Akreditazioak

  • ETSI TS 101456
  • ETSI TS 102042
  •  ETSI TS 102023
  • Certificado Aenor 27001
  • ETSI MEMBER
  • Reconocimiento a la igualdad Emakunde
  • Bikain, Euskararen Kalitate Ziurtagiria