Datuen tratamendua

Izenpek egiten dituen tratamendu-jarduerei buruzko informazioa

 • Oinarri juridikoa: kontratua gauzatzea

 • Xedea: kontratuak, fakturak eta ordainketak kudeatzea

 • Kolektiboa: enpresa hornitzaileetako harremanetarako pertsona fisikoak

 • Datuen kategoriak: izen-abizenak, IFK, kargua, posta-helbidea, helbide elektronikoa, telefonoa, datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruetakoak

 • Lagapenak: ez daude aurreikusita, legez jasota badaude salbu

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita

 • Gordetzeko aldia: 15 urte

 • Segurtasun-neurriak: ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) jasotakoekin. Haren bidez, Segurtasunerako Eskema Nazionala arautzen da

 • Oinarri juridikoa: kontratua

 • Xedea: produktuen eta/edo zerbitzuen bezeroei produktuak eta zerbitzuak fakturatu eta kobratzea eta horiek erregistratzea.

 • Kolektiboa: enpresa bezeroetako harremanetarako pertsona fisikoak

 • Datuen kategoriak: izen-abizenak, IFK, kargua, posta-helbidea, helbide elektronikoa, telefonoa, datu ekonomikoak, finantzarioak eta  eta aseguruetakoak.

 • Lagapenak: ez daude aurreikusita, legez jasota badaude salbu

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita

 • Gordetzeko aldia: 15 urte

 • Segurtasun-neurriak: ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) jasotakoekin. Haren bidez, Segurtasunerako Eskema Nazionala arautzen da

 • Oinarri juridikoa: kontratua gauzatzea.

 • Xedea: Izenperen zerbitzuetako gorabeherei buruzko informazioa.

 • Kolektiboa: euren lan-jarduera Izenperen enpresa hornitzaile, bezero edo bazkideetan egiten duten pertsonak, haren zerbitzuetako gorabeheren berri izan nahi dutenak.

 • Datuen kategoriak: izen-abizenak, posta-helbidea, telefonoa, posta elektronikoa, lanpostua eta betetzen den lanpostuaren ezaugarriak.

 •  Lagapenak: ez daude aurreikusita, legez jasota badaude salbu.

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita.

 • Gordetzeko aldia: zerbitzugintzak dirauen bitartean.

 • Segurtasun-neurriak: ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) jasotakoekin. Haren bidez, Segurtasunerako Eskema Nazionala arautzen da.

 • Oinarri juridikoa: baimena.

 • Xedea: pertsona fisikoen identitatea egiaztatzea, Izenperen zerbitzuen edo produktuen erabiltzaile izan badaitezke ere. Gainera, errebokatzeak eta iraungipena kontrolatzea.

 • Kolektiboa: herritarrak.

 • Datuen kategoriak: izen-abizenak, NAN/AIZ/PASAPORTEA, kargua/lanpostua, posta- helbidea, helbide elektronikoa, telefonoa.

 • Tratamenduaren arduradunak: ez daude aurreikusita.

 • Lagapenak: ez daude aurreikusita, legez jasota badaude salbu.

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita.

 • Gordetzeko aldia: 7 urte iraungitzen denetik, kualifikatu gabeko ziurtagiri baten kasuan, eta 15 urte igortzen denetik, ziurtagiri kualifikatuaren kasuan.

 • Oinarri juridikoa: kontratua gauzatzea.

 • Xedea: ziurtagiriak baliozkotzea.

 • Kolektiboa: herritarrak.

 • Datuen kategoria: serie-zenbaki ziurtatua.

 • Lagapenak: ez daude aurreikusita, legez jasota badaude salbu.

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita.

 • Gordetzeko aldia: 7 urte iraungitzen denetik, kualifikatu gabeko ziurtagiri baten kasuan, eta 15 urte igortzen denetik, ziurtagiri kualifikatuaren kasuan.

 • Segurtasun-neurriak: ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) jasotakoekin. Haren bidez, Segurtasunerako Eskema Nazionala arautzen da.

 • Oinarri juridikoa: kontratua gauzatzea.

 • Xedea: identitate baten baliozkotasuna eta benetakotasuna egiaztatzea.

 • Kolektiboa: herritarrak.

 • Datuen kategoriak: izen-abizenak, NAN/AIZ/pasaportea, jaioteguna, helbide elektronikoa, telefonoa.

 • Lagapenak: ez daude aurreikusita.

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita.

 • Gordetzeko aldia: 7 urte iraungitzen denetik, kualifikatu gabeko ziurtagiri baten kasuan, eta 15 urte igortzen denetik, ziurtagiri kualifikatuaren kasuan.

 • Segurtasun-neurriak: ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) jasotakoekin. Haren bidez, Segurtasunerako Eskema Nazionala arautzen da.

 • Oinarri juridikoa: kontratua gauzatzea.

 • Xedea: bi alderen arteko e-mail bidezko komunikazioen sinadura elektronikoa.

 • Kolektiboa: herritarrak.

 • Datuen kategoria: igorlearen izen-abizenak, igorlearen posta elektronikoa, hartzailearen posta elektronikoa.

 • Lagapenak: ez daude aurreikusita.

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita.

 • Gordetzeko aldia: kontratuaren indarraldia.

 • Segurtasun-neurriak: ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) jasotakoekin. Haren bidez, Segurtasunerako Eskema Nazionala arautzen da.

 • Oinarri juridikoa: kontratua gauzatzea.

 • Xedea: SMSak igortzeko zerbitzua.

 • Kolektiboa: herritarrak.

 • Datuen kategoria: igorlearen izen-abizenak, hartzailearen telefonoa.

 • Lagapenak: ez daude aurreikusita.

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita.

 • Gordetzeko aldia: kontratuaren indarraldia.

 • Segurtasun-neurriak: ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) jasotakoekin. Haren bidez, Segurtasunerako Eskema Nazionala arautzen da.

 • Oinarri juridikoa: baimena.

 • Xedea: eskaerak edo gorabeherak ebazteko Izenperi deitzen dioten erabiltzaileentzako arreta.

 • Kolektiboa: herritarrak.

 • Datuen kategoria: ziurtagiriaren identifikatzailea, izen-abizenak, NAN/AIZ, posta-helbidea, helbide elektronikoa, lotutako pertsona juridikoa, telefonoa.

 • Lagapenak: ez daude aurreikusita.

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita.

 • Gordetzeko aldia: 2 urte, kontsulta formalizatzen denetik.

 • Segurtasun-neurriak: ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) jasotakoekin. Haren bidez, Segurtasunerako Eskema Nazionala arautzen da.

 • Oinarri juridikoa: kontratua gauzatzea.

 • Xedea: NISAE bitartekotza-plataformaren erabiltzaileen jarduera erregistratzea.

 • Kolektiboa: NISAE bitartekotza-plataformaren erabiltzaileak.

 • Datuen kategoriak: erabiltzaile-identifikatzailea, lotutako pertsona juridikoa, egindako eragiketa.

 • Lagapenak: ez daude aurreikusita.

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita.

 • Gordetzeko aldia: kontratuaren indarraldia.

 • Segurtasun-neurriak: ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) jasotakoekin. Haren bidez, Segurtasunerako Eskema Nazionala arautzen da.

 • Oinarri juridikoa: kontratua gauzatzea.

 • Xedea: lagatzaileek azaldutako elkarreragingarritasun-zerbitzuen eskuzko kontsumoa.

 • Kolektiboa: herritarrak.

 • Datuen kategoria: ziurtagiriaren IDa, izen-abizenak, NAN/AIZ, posta-helbidea, helbide elektronikoa, lotutako pertsona juridikoa, telefonoa.

 • Lagapenak: ez daude aurreikusita.

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita.

 • Gordetzeko aldia: kontratuaren indarraldia.

 • Segurtasun-neurriak: ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) jasotakoekin. Haren bidez, Segurtasunerako Eskema Nazionala arautzen da.

Akreditazioak

 • Certificado Aenor 27001
 • ETSI MEMBER
 • Reconocimiento a la igualdad Emakunde
 • Bikain, Euskararen Kalitate Ziurtagiria
 • lsti