Euskadiko identifikazio elektronikoa

Datuen tratamendua

Izenpek egiten dituen tratamendu-jarduerei buruzko informazioa

 • Oinarri juridikoa: kontratua gauzatzea

 • Xedea: kontratuak, fakturak eta ordainketak kudeatzea

 • Kolektiboa: enpresa hornitzaileetako harremanetarako pertsona fisikoak

 • Datuen kategoriak: izen-abizenak, IFK, kargua, posta-helbidea, helbide elektronikoa, telefonoa, datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruetakoak

 • Lagapenak: ez daude aurreikusita, legez jasota badaude salbu

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita

 • Gordetzeko aldia: 15 urte

 • Segurtasun-neurriak: ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) jasotakoekin. Haren bidez, Segurtasunerako Eskema Nazionala arautzen da

 • Oinarri juridikoa: kontratua

 • Xedea: produktuen eta/edo zerbitzuen bezeroei produktuak eta zerbitzuak fakturatu eta kobratzea eta horiek erregistratzea.

 • Kolektiboa: enpresa bezeroetako harremanetarako pertsona fisikoak

 • Datuen kategoriak: izen-abizenak, IFK, kargua, posta-helbidea, helbide elektronikoa, telefonoa, datu ekonomikoak, finantzarioak eta  eta aseguruetakoak.

 • Lagapenak: ez daude aurreikusita, legez jasota badaude salbu

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita

 • Gordetzeko aldia: 15 urte

 • Segurtasun-neurriak: ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) jasotakoekin. Haren bidez, Segurtasunerako Eskema Nazionala arautzen da

 • Oinarri juridikoa: kontratua gauzatzea.

 • Xedea: Izenperen zerbitzuetako gorabeherei buruzko informazioa.

 • Kolektiboa: euren lan-jarduera Izenperen enpresa hornitzaile, bezero edo bazkideetan egiten duten pertsonak, haren zerbitzuetako gorabeheren berri izan nahi dutenak.

 • Datuen kategoriak: izen-abizenak, posta-helbidea, telefonoa, posta elektronikoa, lanpostua eta betetzen den lanpostuaren ezaugarriak.

 •  Lagapenak: ez daude aurreikusita, legez jasota badaude salbu.

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita.

 • Gordetzeko aldia: zerbitzugintzak dirauen bitartean.

 • Segurtasun-neurriak: ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) jasotakoekin. Haren bidez, Segurtasunerako Eskema Nazionala arautzen da.

 • Oinarri juridikoa: baimena.

 • Xedea: pertsona fisikoen identitatea egiaztatzea, Izenperen zerbitzuen edo produktuen erabiltzaile izan badaitezke ere. Gainera, errebokatzeak eta iraungipena kontrolatzea.

 • Kolektiboa: herritarrak.

 • Datuen kategoriak: izen-abizenak, NAN/AIZ/PASAPORTEA, kargua/lanpostua, posta- helbidea, helbide elektronikoa, telefonoa.

 • Tratamenduaren arduradunak: ez daude aurreikusita.

 • Lagapenak: ez daude aurreikusita, legez jasota badaude salbu.

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita.

 • Gordetzeko aldia: 7 urte iraungitzen denetik, kualifikatu gabeko ziurtagiri baten kasuan, eta 15 urte igortzen denetik, ziurtagiri kualifikatuaren kasuan.

 • Oinarri juridikoa: kontratua gauzatzea.

 • Xedea: ziurtagiriak baliozkotzea.

 • Kolektiboa: herritarrak.

 • Datuen kategoria: serie-zenbaki ziurtatua.

 • Lagapenak: ez daude aurreikusita, legez jasota badaude salbu.

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita.

 • Gordetzeko aldia: 7 urte iraungitzen denetik, kualifikatu gabeko ziurtagiri baten kasuan, eta 15 urte igortzen denetik, ziurtagiri kualifikatuaren kasuan.

 • Segurtasun-neurriak: ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) jasotakoekin. Haren bidez, Segurtasunerako Eskema Nazionala arautzen da.

 • Oinarri juridikoa: kontratua gauzatzea.

 • Xedea: identitate baten baliozkotasuna eta benetakotasuna egiaztatzea.

 • Kolektiboa: herritarrak.

 • Datuen kategoriak: izen-abizenak, NAN/AIZ/pasaportea, jaioteguna, helbide elektronikoa, telefonoa.

 • Lagapenak: ez daude aurreikusita.

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita.

 • Gordetzeko aldia: 7 urte iraungitzen denetik, kualifikatu gabeko ziurtagiri baten kasuan, eta 15 urte igortzen denetik, ziurtagiri kualifikatuaren kasuan.

 • Segurtasun-neurriak: ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) jasotakoekin. Haren bidez, Segurtasunerako Eskema Nazionala arautzen da.

 • Oinarri juridikoa: kontratua gauzatzea.

 • Xedea: bi alderen arteko e-mail bidezko komunikazioen sinadura elektronikoa.

 • Kolektiboa: herritarrak.

 • Datuen kategoria: igorlearen izen-abizenak, igorlearen posta elektronikoa, hartzailearen posta elektronikoa.

 • Lagapenak: ez daude aurreikusita.

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita.

 • Gordetzeko aldia: kontratuaren indarraldia.

 • Segurtasun-neurriak: ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) jasotakoekin. Haren bidez, Segurtasunerako Eskema Nazionala arautzen da.

 • Oinarri juridikoa: kontratua gauzatzea.

 • Xedea: SMSak igortzeko zerbitzua.

 • Kolektiboa: herritarrak.

 • Datuen kategoria: igorlearen izen-abizenak, hartzailearen telefonoa.

 • Lagapenak: ez daude aurreikusita.

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita.

 • Gordetzeko aldia: kontratuaren indarraldia.

 • Segurtasun-neurriak: ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) jasotakoekin. Haren bidez, Segurtasunerako Eskema Nazionala arautzen da.

 • Oinarri juridikoa: baimena.

 • Xedea: eskaerak edo gorabeherak ebazteko Izenperi deitzen dioten erabiltzaileentzako arreta.

 • Kolektiboa: herritarrak.

 • Datuen kategoria: ziurtagiriaren identifikatzailea, izen-abizenak, NAN/AIZ, posta-helbidea, helbide elektronikoa, lotutako pertsona juridikoa, telefonoa.

 • Lagapenak: ez daude aurreikusita.

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita.

 • Gordetzeko aldia: 2 urte, kontsulta formalizatzen denetik.

 • Segurtasun-neurriak: ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) jasotakoekin. Haren bidez, Segurtasunerako Eskema Nazionala arautzen da.

 • Oinarri juridikoa: kontratua gauzatzea.

 • Xedea: NISAE bitartekotza-plataformaren erabiltzaileen jarduera erregistratzea.

 • Kolektiboa: NISAE bitartekotza-plataformaren erabiltzaileak.

 • Datuen kategoriak: erabiltzaile-identifikatzailea, lotutako pertsona juridikoa, egindako eragiketa.

 • Lagapenak: ez daude aurreikusita.

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita.

 • Gordetzeko aldia: kontratuaren indarraldia.

 • Segurtasun-neurriak: ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) jasotakoekin. Haren bidez, Segurtasunerako Eskema Nazionala arautzen da.

 • Oinarri juridikoa: kontratua gauzatzea.

 • Xedea: lagatzaileek azaldutako elkarreragingarritasun-zerbitzuen eskuzko kontsumoa.

 • Kolektiboa: herritarrak.

 • Datuen kategoria: ziurtagiriaren IDa, izen-abizenak, NAN/AIZ, posta-helbidea, helbide elektronikoa, lotutako pertsona juridikoa, telefonoa.

 • Lagapenak: ez daude aurreikusita.

 • Nazioarteko transferentziak: ez daude aurreikusita.

 • Gordetzeko aldia: kontratuaren indarraldia.

 • Segurtasun-neurriak: ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) jasotakoekin. Haren bidez, Segurtasunerako Eskema Nazionala arautzen da.

Interesgarria izan dakizuke

Zerbitzuen eta tresnen ataria

Izenperen identifikazio elektronikorako hainbat bitarteko kudeatzea, probatzea eta eskatzea ahalbidetzen duten tresna guztietara sartzeko aukera ematen du.

Kudeaketa-panelera sartzea

Soluzio gehiago

 • Idazki, sinadura-tresnak
 • Giltza, identitate digitalen federazio-plataforma
 • Ef4ktur, faktura elektronikoa
Ikus soluzio guztiak
Joan hasierara