Informazio korporatiboa

Izenpe SA, Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa: 2002. urtean eratutako sozietate anonimo bat da, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek bultzatuta. Eusko Jaurlaritzaren eta Aldundien sozietate informatikoen bitartez eratu da: EJIELANTIKIZFE eta CCASA.

Ziurtapen-zerbitzuetako egile batek sinadura elektronikoko zerbitzuak eskaintzen ditu. Sinadura elektronikoa honela defini daiteke: Internet bidez eta telefono bidez lehen bertaratuta egin behar ziren izapideak egin ahal izateko ohiko eskuzko sinadura ordezka dezaketen prozedura tekniko eta juridikoen multzoa. IZENPEk bilakaera handia izan du, eta aholkularitza, prestakuntza eta dibulgazioko zerbitzu osoagoak egitera jo du, baita administrazio publikoei zein enpresei informazioaren gizartearen arloko arau berriak abian jartzen errazten dieten beste produktu osagarri batzuk eskaintzera ere. Era berean, teknologiaren bilakaeraren beraren eskariei, herritar erabiltzaileen beharrei eta onlineko zerbitzuen eta aplikazioen garapenari erantzutera jo du.

Izenperen helburuak, egitekoa eta ikuspegia

 • Telekomunikazio-sareen bidezko gobernu elektronikoaren erabilera sustatzea eta gobernu elektronikoaren garapena indartzea, betiere transakzioen segurtasun, konfidentzialtasun, benetakotasun eta atzeraezintasuneko bermeekin.
 • Euskal sektore publikoa osatzen duten erakundeen esparruan, segurtasun-zerbitzuen eta zerbitzu teknikoen eta administratiboen zerbitzugintza, betiere teknika eta bitarteko elektronikoen, informatikoen eta telematikoen bitartez.
 • Pertsona edo entitate publikoentzat edo pribatuentzat beharrezkoak diren txartel-euskarriak edo erabiltzaile-mailako tituluen edo ziurtagirien igorpena, fabrikazioa eta hornidura.
 • Zerbitzari-mailako tituluen edo ziurtagirien igorpena, fabrikazioa eta hornidura.
 • Gobernu elektronikoa sustatzearekin lotzen diren aholkularitza-zerbitzuak.
 • IZENPEk eta haren zuzendaritzak, gainera, gizonen eta emakumeen arteko berdintasunarekiko gizarte-konpromisoa jakitera eman nahi dute, eta haien erabiltzaileei, bezeroei eta erakunde hornitzaileei ezagutarazi nahi diete sexu-jazarpena eta jazarpen sexista borrokatzeko enpresaren politika eta, zehazki, honako protokolo honen existentzia, berau zorroztasunez bete behar dela adierazita.

Izenperen jarduerari aplika dakiokeen legeria

 • 59/2003 Legea, abenduaren 19koa,  sinadura elektronikoari buruzkoa.
 • 910/2014 ARAUDIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2014ko uztailaren 23koa, identifikazio elektronikoari eta barne-merkatuko transakzio elektronikoetarako konfiantzako zerbitzuei buruzkoa,1999/93/EE Arteztaraua indargabetzen duena.
 • 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, datu pertsonalak babesteari buruzkoa.
 • 1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren Araudia, datu pertsonalak babesteari buruzkoa, onartzen duena.
 • 1/1996 Errege Dekretu Legegilea, apirilaren 12koa, Jabetzari buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena.
 • 3/2011 Errege Dekretu Legegilea, azaroaren 14koa, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena.

Izenperen estatutuak

Izenperen estatutuak 2018 (PDF, 194 KB) 

MAILA IZEN-ABIZENAK ERAKUNDEA KARGUA
Presidentea Xabier Patxi Arrieta Goiri jn. Eusko Jaurlaritza Informatika eta telekomunikazioetako zuzendaria
Presidenteordea Urko Goitia Goikoetxea jn. LANTIK Zuzendaria
KONTSEILARIA Jon Iñaki Betolaza San Miguel jn. Eusko Jaurlaritza Farmazia-zuzendaria
KONTSEILARIA Javier Bikandi Irazabal jn. Eusko Jaurlaritza Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko zuzendaria
KONTSEILARIA Alex Etxeberria Aranburu jn. EJIE Zuzendaria
KONTSEILARIA Juan Ignacio Urresola Arechabala jn. Eusko Jaurlaritza Justizia eta Lana Zerbitzu zuzendaria
KONTSEILARIA Aitor Urzelai Inza jn. Eusko Jaurlaritza Plangintza eta Estrategiako zuzendaria
KONTSEILARIA Juan Antonio Martin Zubiaur jn. BiscayTik fundazioa Proiektu nagusia
KONTSEILARIA Roberto Ibarretxe Aspiunza jn. LANTIK Administrazioko zuzendaria
KONTSEILARIA Aitor Olaizola jn. IZFE Zuzendari nagusia 
KONTSEILARIA Jose Luis Mendiola jn. Gipuzkoako Foru Aldundia Informatikako gerentea
KONTSEILARIA Ana Maria Del Val Sancho and. CCASA Zerbitzu Orokorren zuzendaria
IDAZKARIA EZ KONTSEILARIA Talia Besga Basterra and.
ZUZENDARI NAGUSIA Izaskun Urrestarazu and. IZENPE Zuzendaria

Akreditazioak

 • Certificado Aenor 27001
 • ETSI MEMBER
 • Reconocimiento a la igualdad Emakunde
 • Bikain, Euskararen Kalitate Ziurtagiria
 • lsti