Informazio korporatiba

   

Izenpe SA, Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa: Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek bultzatuta 2002. urtean eratutako sozietate anonimo bat da. Eusko Jaurlaritzaren eta Aldundien sozietate informatikoen bitartez eratu da: EJIE, LANTIK, IZFE eta CCASA.

Ziurtapen-zerbitzuen egile batek sinadura elektronikoko zerbitzuak eskaintzen ditu. Sinadura elektronikoa honela defini daiteke: ohiko eskuzko sinadura “ordezka” dezaketen prozedura tekniko eta juridikoen multzoa, aurrez bertaratuta egin behar ziren izapideak orain Internet bidez eta telefono bidez egin ahal izateko. Izenpek aholkularitza, prestakuntza eta dibulgazioko zerbitzu osoagoak egitera jo du, baita administrazio publikoei zein enpresei informazioaren gizartearen arloko arau berriak abian jartzen laguntzen dieten beste produktu osagarri batzuk eskaintzera ere. Era berean, teknologiaren bilakaeraren eskariei, herritar erabiltzaileen beharrei eta on lineko zerbitzuen eta aplikazioen garapenari erantzutera jo du.

Izenperen helburuak, egitekoa eta ikuspegia

 • Telekomunikazio-sareen bidezko gobernu elektronikoaren erabilera sustatzea eta gobernu elektronikoaren garapena indartzea, betiere transakzioen segurtasuneko, konfidentzialtasuneko, benetakotasuneko eta atzeraezintasuneko bermeekin.
 • Euskal sektore publikoa osatzen duten erakundeen esparruan, segurtasun-zerbitzuak eta zerbitzu teknikoak eta administratiboak egitea, teknika eta bitarteko elektronikoen, informatikoen eta telematikoen bitartez.
 • Pertsona edo entitate publikoentzat edo pribatuentzat beharrezkoak diren txartel-euskarriak edo erabiltzaile-mailako tituluak edo ziurtagiriak jaulkitzea, fabrikatzea eta hornitzea.
 • Zerbitzari-mailako tituluak edo ziurtagiriak jaulkitzea, fabrikatzea eta hornitzea.
 • Gobernu elektronikoa sustatzearekin lotzen diren aholkularitza-zerbitzuak egitea.
 • Izenpek eta haren zuzendaritzak, bestalde, aditzera eman nahi dute gizonen eta emakumeen arteko berdintasunarekin duten gizarte-konpromisoa, eta haien erabiltzaileei, bezeroei eta erakunde hornitzaileei ezagutarazi nahi diete sexu-jazarpena eta jazarpen sexista borrokatzeko enpresak duen politika eta, zehazki, honako protokolo honen existentzia, berau zorroztasunez bete behar dela adierazita.

Izenperen jarduerari aplikatzekoa zaion legeria

Maila Izen-abizenak Erakundea Kargua
Presidentea Xabier Patxi Arrieta Goiri jn. Eusko Jaurlaritza Informatika eta telekomunikazioetako zuzendaria
Presidenteordea Urko Goitia Goikoetxea jn. LANTIK Zuzendaria
Kontseiluko kidea Jon Iñaki Betolaza San Miguel jn. Eusko Jaurlaritza Farmaziako zuzendaria
Kontseiluko kidea Miren Matxalen Lauzurika Jauregi and. Eusko Jaurlaritza Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako zuzendaria
Kontseiluko kidea Alex Etxeberria Aranburu jn. EJIE Zuzendaria
Kontseiluko kidea Miren Karmele Arias Martinez and. Eusko Jaurlaritza Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak, Zerbitzu zuzendaria
Kontseiluko kidea Iañki Suarez Arauzo jn. SPRI Eraldaketa Digitalaren Arloko zuzendaria
Kontseiluko kidea Nerea Martiartu Crespo and. LANTIK Gerente
Kontseiluko kidea Iratxe Guillerna Campo and. LANTIK Estrategia, Negozio eta Modernizazio Unitateko zuzendaria
Kontseiluko kidea

Aitor Olaizola Zubillaga jn.

IZFE

Zuzendari nagusial
Kontseiluko kidea Miren Izaskun Gainberri Gipuzkoako Foru Aldundia Administrazio eta Finantzetako burua
Kontseiluko kidea Javier Mardones Gomez-Marañon jn. CCASA Zerbitzu Orokorren zuzendaria
Idazkaria (ez da kontseiluko kide) Talia Besga Basterrra and.
Zuzendari nagusia Izaskun Urrestarazu and. IZENPE Zuzendaria

Zuzendaritza Nagusia

 • Arlo teknikoko arduraduna
  • Hardwareko teknikaria
  • Hardwareko teknikaria
  • Softwareko teknikaria
  • PKI Sistemetako eta Azpiegituretako teknikaria
  • PKI Sistemetako eta Azpiegituretako teknikaria
  • Zerbitzuetako teknikaria
 • Aholkularitza juridikoko arduraduna
 • Segurtasuneko arduraduna
 • Langile eta administrazioko arduraduna
  • Ofizial administraria
 • Marketin eta komunikazioko arduraduna
  • Zerbitzuetako teknikaria
 • Proiektuen arloko arduraduna
  • Proiektuen arloko arduraduna
  • Proiektuen arloko arduraduna
Banaketa
 • % 57 emakumeak
 • % 43 gizonak
 • % 86 goi-mailako tituludunak
5 lan-arlo
 • Administrazioa eta langileak
 • Aholkularitza juridikoa
 • Marketin eta komunikazioa
 • Proiektuak
 • Teknika eta produkzioa
5 maila profesional
 • Zuzendaritza Nagusia
 • Arloko arduraduna
 • Proiektuen eta zerbitzuen arduraduna
 • Teknikari espezialista
 • Administraria
Joan hasierara