Entitatearen eta nortasun juridikorik gabeko entitatearen dokumentazio gidak

Entitate motaren arabera, ekarpen gisa jarri beharreko dokumentazioa eta prozedura zertxobait desberdina da. Ziurtagiriak eskatzeko moduari eta eman beharreko dokumentazioari buruzko informazioa emateko, Izenpek honako gida hauek eskaintzen ditu entitate eskatzailearen nortasun juridikoaren arabera:

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

 • Izenpe arduratuko da erakundearen indarraldia egiaztatzeaz eta eskatzailearen ahalmenak egiaztatzeaz, baldin eta eskatzailea administratzailea bada.
 • Eskatzailea:
  • Ordezkatzeko ahalmen orokorra duena: ahalmenaren kopia aurkeztuko du.
  • Erakundearen ordezkari gisa ziurtagiria eskatzeko eta erabiltzeko ahalmen berezia duena: jatorrizko ahalorde notariala eta kopia aurkeztuko ditu.
  • Administratzaile mankomunatua: administratzaile mankomunatuen nortasuna eta horien jarduteko modua ziurtatzen dituen notario-eskrituraren kopia aurkeztuko du eta, harekin batera, administratzaile mankomunatuek sinatutako jaulkitzeko eskaera.
  • Sozietatearen administrazioa Administrazio Kontseilu bati dagokionean, presidenteak egin behar du eskaera.

 

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

 • Erakundearen indarraldia: eraketa egiaztatzen duen dokumentua aurkeztuko du (adibidez, Aldizkari Ofizialeko argitalpena edo eraketa agertzen den osoko bilkuraren akta).
 • Eskatzailea:
  • Ordezkatzeko ahalmena duena: haren izendapenari dagokion Aldizkari Ofizialaren erreferentzia edo Abokatuak/Idazkariak igorritako ziurtagiria (ziurtagiria jaulkitzeko eskaera egin aurreko 10 egun baliodunetan igorria) aurkeztuko du.
  • Erakundearen ordezkari gisa ziurtagiria eskatzeko eta erabiltzeko ahalmen berezia duena: Ziurtagiria aurkeztuko du / ahalorde notarialaren jatorrizko alea eta kopia.

Ikusi administrazio publikoko ziurtapen-eredu orientagarria.

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

Aurkeztu jatorrizko eratze-eskritura eta kopia eta, harekin batera, gerenteak igorritako erantzukizunpeko adierazpena (ziurtagiria jaulkitzeko eskaera egin aurreko 10 egun baliodunetan zehar igorria), ABEEaren eta haren karguaren indarraldia egiaztatzen dituena.

Ikusi erantzukizunpeko adierazpenaren eredu orientagarria: aldi baterako enpresa-elkartea. (PDF, 113 KB)

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

 • Presidentearen oniritziarekin Idazkariak igorritako ziurtagiria (ziurtagiria jaulkitzeko eskaera egin aurreko 10 egun baliodunetan zehar igorria), honakoa hau ziurtatzen duena:
  • Elkartearen indarraldia.
  • Eskatzaileak ordezkari izateko duen ahalmena.
 • Erakundearen ordezkari gisa ziurtagiria eskatzeko eta erabiltzeko ahalmen berezia duen eskatzailea: jatorrizko ahalorde notariala eta kopia aurkeztuko ditu.

 

Ikusi ziurtapen-eredu orientagarria: elkarteak, elkargo profesionalak, jabeen erkidegoak. (PDF, 140 KB)

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

 • Honako hauek egiaztatzeko erregistro-ziurtagiria, ziurtagiria jaulkitzeko eskaera egin aurreko 10 egun baliodunetan zehar igorria:
 • Erakundearen indarraldia.
 • Eskatzaileak ordezkari izateko duen ahalmena.
 • Erakundearen ordezkari gisa ziurtagiria eskatzeko eta erabiltzeko ahalmen berezia duen eskatzailea: jatorrizko ahalorde notariala eta kopia aurkeztuko ditu.

 

Eusko Jaurlaritzaren Fundazioen Erregistroan inskribatutako fundazioak: eskatzaileak honen bidez eska dezake ziurtagiria

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

 • Honako hauek egiaztatzeko ziurtagiria eskatu den data baino hamar egun baliodun lehenago igorritako erregistro-ziurtagiria:
  • Erakundearen indarraldia.
  • Honakoa izatea:
   • Kontseilu Errektoreko presidentea, estatutuen bidez entitatearen legezko ordezkaritza esleitu zaiona.
   • Administrari bakarra, solidarioa, mankomunatua edo kontseilari ordezkaria.
   • Erakundea ordezkatzeko behar beste ahalorde duen inskribatutako ordezkaria.
  • Ziurtagiria eskatzeko eta erabiltzeko ahalmen berezia duen eskatzailea: jatorrizko ahalorde notariala eta kopia aurkeztuko ditu.
  • Sortu berri diren kooperatiben kasuan, nahikoa izango da ziurtagiria eskatu aurreko hamar egun baliodunetan igorritako inskripzio-ebazpena ematea.
 • Eusko Jaurlaritzako Kooperatiben Erregistroan inskribatutako kooperatibak:
 • Online eskatutako ziurtagiria: Izenpek egiaztatuko ditu erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak.
 • Aurrez aurre (hitzorduarekin) egindako eskaera: eskatzaileak erregistro-ziurtagiria eramango du. Honen bidez eska daiteke.

 

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

 • Idazkariak emandako ziurtagiria, lehendakariaren oniritziarekin, eskabidea egin aurreko 10 egun baliodunetan, honako hauek egiaztatzen dituena:
  • Klubaren indarraldia.
  • Eskatzailearen ordezkaritza-gaitasuna.
 • Erakundearen ordezkari gisa ziurtagiria eskatzeko eta erabiltzeko ahalorde berezia duen eskatzailea: notario-ahalordearen jatorrizkoa eta kopia aurkeztuko ditu.

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

 • Honako hauek egiaztatzeko erregistro-ziurtagiria, ziurtagiria jaulkitzeko eskaera egin aurreko 10 egun baliodunetan zehar igorria:
 • Erakundearen indarraldia.
 • Eskatzaileak ordezkari izateko duen ahalmena.
 • Erakundearen ordezkari gisa ziurtagiria eskatzeko eta erabiltzeko ahalmen berezia duen eskatzailea: jatorrizko ahalorde notariala eta kopia aurkeztuko ditu.

 Eusko Jaurlaritzaren Kirol Federazioen, Kluben eta Elkarteen Erregistroan inskribatutako federazioak: eskatzaileak honen bidez eska dezake ziurtagiria.

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

 • Honako hauek egiaztatzeko erregistro-ziurtagiria, ziurtagiria jaulkitzeko eskaera egin aurreko 10 egun baliodunetan zehar igorria:
 • Erakundearen indarraldia.
 • Eskatzaileak ordezkari izateko duen ahalmena.
 • Erakundearen ordezkari gisa ziurtagiria eskatzeko eta erabiltzeko ahalmen berezia duen eskatzailea: jatorrizko ahalorde notariala eta kopia aurkeztuko ditu.

 Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan inskribatutako erakundeak: eskatzaileak honen bidez eska dezake ziurtagiria.

 

 

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

 • Erakundearen indarraldia ziurtatzen duen erregistro-ziurtagiria, ziurtagiria jaulkitzeko eskaera egin aurreko 10 egun baliodunetan zehar igorria:
 • Eskatzailea:
  • Unibertsitatez kanpoko zentroa: eskatzailearen ordezkaritza-ahalmena ziurtatzen duen dokumentua aurkeztuko du eta, harekin batera, karguaren indarraldia ziurtatzen duen erantzukizunpeko adierazpena. Online eska daiteke erregistroan: Unibertsitateaz kanpoko zentroen baimena - Eusko Jaurlaritza (euskadi.eus)
  • Unibertsitatea: eskatzaileari eskatzen zaion ordezkaritza-ahalmen orokorra ziurtatzen duen ziurtagiria, idazkariak igorria, ziurtagiria jaulkitzeko eskaera egin aurreko 10 egun baliodunetan zehar.
  • Erakundearen ordezkari gisa ziurtagiria eskatzeko eta erabiltzeko ahalmen berezia duena: jatorrizko ahalorde notariala eta kopia aurkeztuko ditu.

  Ikusi erantzukizunpeko adierazpenaren eredu orientagarria: irakaskuntza-zentroak. (PDF, 97 KB)

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

 • Erlijio Erakundeen Erregistroak igorritako ziurtagiria (ziurtagiria jaulkitzeko eskaera egin aurreko 10 egun baliodunetan zehar igorria), honakoa hau ziurtatzen duena:
  • Erakundearen indarraldia.
  • Eskatzaileak ordezkari izateko duen ahalmena.
 • Erregistroan inskribatzetik salbuetsita dauden erakundeak (elizbarrutia, parrokiak eta lurralde mailako beste zirkunskripzio batzuk): Erlijio Erakundeen Erregistroak edo Gotzaindegiak igorritako ziurtagiria.
 • Ziurtagiria eskatzeko eta erabiltzeko ahalmen berezia duen eskatzailea: jatorrizko ahalorde notariala eta kopia aurkeztuko ditu.

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

 • Honako hauek egiaztatzeko erregistro-ziurtagiria, ziurtagiria jaulkitzeko eskaera egin aurreko 10 egun baliodunetan zehar igorria:
  • Erakundearen indarraldia.
  • Eskatzaileak ordezkari izateko duen ahalmena.
 • Erakundearen ordezkari gisa ziurtagiria eskatzeko eta erabiltzeko ahalmen berezia duen eskatzailea: jatorrizko ahalorde notariala eta kopia aurkeztuko ditu.

 

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

 • Elkargo profesionaleko idazkariak igorritako ziurtagiria (ziurtagiria jaulkitzeko eskaera egin aurreko 10 egun baliodunetan zehar igorria), honakoa hau ziurtatzen duena:
 • Erakundearen indarraldia.
 • Eskatzaileak ordezkari izateko duen ahalmena.
 • Erakundearen ordezkari gisa ziurtagiria eskatzeko eta erabiltzeko ahalmen berezia duen eskatzailea: jatorrizko ahalorde notariala eta kopia aurkeztuko ditu.

Ziurtapen-eredu orientagarria: elkarteak, elkargo profesionalak, jabeen erkidegoak. (PDF, 140 KB)

 

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

 • Honako hauek egiaztatzeko erregistro-ziurtagiria, ziurtagiria jaulkitzeko eskaera egin aurreko 10 egun baliodunetan zehar igorria:
  • Erakundearen indarraldia.
  • Eskatzaileak ordezkari izateko duen ahalmena.
 • Erakundearen ordezkari gisa ziurtagiria eskatzeko eta erabiltzeko ahalmen berezia duen eskatzailea: jatorrizko ahalorde notariala eta kopia aurkeztuko ditu.

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

 • Honako hauek egiaztatzeko erregistro-ziurtagiria, ziurtagiria jaulkitzeko eskaera egin aurreko 10 egun baliodunetan zehar igorria:
  • Erakundearen indarraldia.
  • Eskatzaileak ordezkari izateko duen ahalmena.
 • Erakundearen ordezkari gisa ziurtagiria eskatzeko eta erabiltzeko ahalmen berezia duen eskatzailea: jatorrizko ahalorde notariala eta kopia aurkeztuko ditu.

 

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

 • Estatutuak Gordailutzeko Bulego Publikoak igorritako ziurtagiria (ziurtagiria jaulkitzeko eskaera egin aurreko 10 egun baliodunetan zehar igorria), honakoa hau ziurtatzen duena:
  • Erakundearen indarraldia.
  • Eskatzaileak ordezkari izateko duen ahalmena
 • Erakundearen ordezkari gisa ziurtagiria eskatzeko eta erabiltzeko ahalmen berezia duen eskatzailea: jatorrizko ahalorde notariala eta kopia aurkeztuko ditu.

 

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

 • Honako hauek egiaztatzeko erregistro-ziurtagiria, ziurtagiria jaulkitzeko eskaera egin aurreko 10 egun baliodunetan zehar igorria:
  • Erakundearen indarraldia.
  • Eskatzaileak ordezkari izateko duen ahalmena.
 • Erakundearen ordezkari gisa ziurtagiria eskatzeko eta erabiltzeko ahalmen berezia duen eskatzailea: jatorrizko ahalorde notariala eta kopia aurkeztuko ditu.

 

 

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

 • Honako hauek egiaztatzeko erregistro-ziurtagiria, ziurtagiria jaulkitzeko eskaera egin aurreko 10 egun baliodunetan zehar igorria:
  • Erakundearen indarraldia.
  • Eskatzaileak ordezkari izateko duen ahalmena.
 • Erakundearen ordezkari gisa ziurtagiria eskatzeko eta erabiltzeko ahalmen berezia duen eskatzailea: jatorrizko ahalorde notariala eta kopia aurkeztuko ditu.

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

 • Jatorrizko eratze-kontratua eta kopia eta, harekin batera, kide guztiek sinatutako erantzukizunpeko adierazpena (ziurtagiria jaulkitzeko eskaera egin aurreko 10 egun baliodunetan zehar sinatua), honakoa egiaztatzen dituena:
 • Erakundearen indarraldia.
 • Eskatzailearen izendapena, erakundearen ordezkari gisa ziurtagiria eskatzeko eta erabiltzeko.
 • Eskatzaileak erakundearen ordezkari gisa ziurtagiria eskatzeko eta erabiltzeko ahalmen berezia badu: jatorrizko ahalorde notariala eta kopia aurkeztuko ditu.

Ikusi erantzukizunpeko adierazpenaren eredu orientagarria: ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak. (PDF, 167 KB)

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

 • Testamentu albazea bat edo administratzaile judizial bat izendatu denean: jatorrizko izendatze-dokumentua eta kopia eta, horiekin batera, karguaren indarraldiaren erantzukizunpeko adierazpena, ziurtagiria jaulkitzeko eskaera egin aurreko 10 egun baliodunetan zehar sinatua.

Ikusi erantzukizunpeko adierazpenaren eredu orientagarria: jarauspen jasogabea_testamentu albazea edo administratzaile judiziala. (PDF, 114 KB)

 • Administratzaile judizialik edo albazearik izendatu ez denean: aurkeztu oinordeko guztiek sinatutako erantzukizunpeko adierazpena (ziurtagiria jaulkitzeko eskaera egin aurreko 10 egun baliodunetan zehar sinatua), eskatzaileak erakundearen ordezkari gisa ziurtagiria eskatzeko eta erabiltzeko izendapena duela egiaztatzen duena.

Ikusi erantzukizunpeko adierazpenaren eredu orientagarria: oinordekoen administrazioa. (PDF, 117 KB)

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

 • Honako hauek egiaztatzeko erregistro-ziurtagiria, ziurtagiria jaulkitzeko eskaera egin aurreko 10 egun baliodunetan zehar igorria:
  • Erakundearen indarraldia.
  • Eskatzaileak ordezkari izateko duen ahalmena.
 • Erakundearen ordezkari gisa ziurtagiria eskatzeko eta erabiltzeko ahalmen berezia duen eskatzailea: jatorrizko ahalorde notariala eta kopia aurkeztuko ditu.

 

Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea (originala eta indarrean):

 • Espainiako herritarrak: NANa, pasaportea edo gida-baimena.
 • Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko herritarrak: jatorriko herrialdeko nortasun-agiria edo pasaportea, eta harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo Europar Batasuneko Herritarren Erregistroak jaulkitako agiria edo AIZ emateko agiri ofiziala.
 • Europar Batasunaz kanpoko herritarrak: pasaportea eta, harekin batera, Atzerritarren Identifikazio Txartela edo AIZ emateko agiri ofiziala.

Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak:

 • Idazkariak igorritako ziurtagiria (ziurtagiria jaulkitzeko eskaera egin aurreko 10 egun baliodunetan zehar igorria), honakoa hau ziurtatzen duena:
  • Erakundearen indarraldia.
  • Eskatzaileak ordezkari izateko duen ahalmena: Presidentea edo behar adinako kualifikazio profesionala duen pertsona fisikoa, legalki funtzio horiek gara ditzakeena: aurkeztu izendapen-aktaren kopia.

Ikusi ziurtapen-eredu orientagarria: jabeen erkidegoak. (PDF, 140 KB)

Dokumentazio juridikoa

Ziurtagiri hau arautzen dute Izenperen Ziurtapen Praktiken Deklarazioak eta ziurtagirirako berariazko dokumentazioan zehaztutakoak.  Dokumentazio juridiko komuna eta ziurtagiri politikak

Interesgarria izan dakizuke

Zerbitzuen eta tresnen ataria

BakQ, Bak, ziurtagiriak, sinadura, baliozkotzea… kudeaketa-tresna guztietara sartzeko aukera ematen du.

Kudeaketa-panelera sartzea

Soluzio gehiago

 • Idazki, sinadura-tresnak
 • Giltza, identitate digitalen federazio-plataforma
 • Ef4ktur, faktura elektronikoa
Ikus soluzio guztiak
Etxera